12.13.2008

കൌതുകത്തോടെ

ഭക്തിയിലേക്കും വിസ്മയത്തിലേക്കും കൌതുകത്തോടെ ഒരു ചുവട്!!!

കല്ലില് ഗുഹാക്ഷേത്രം:
പറഞ്ഞു കേട്ട ഒരു ആകര്‍ഷണം ആ ക്ഷേത്രത്തിനു മുകളില്‍ ഉള്ള ഭീമാകാരം ആയ പാറ മിക്കവാറും ഭാഗം വായുവില്‍ തനിയെ നില്‍ക്കുന്നതായിരുന്നു, (ചുരുക്കം ചില കല്ല്‌ കൊണ്ടു ഉള്ള താങ്ങുകള്‍ ഒരു വശത്ത് കാണാം) പക്ഷെ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളില് ആ വിടവിലൂടെ മോഷ്ടാക്കള്‍ കയറിയെന്നും അതിനാല്‍ ഇപ്പോള് കല്ല്‌ കൊണ്ടു മറച്ചു‍. എങ്കിലും തികച്ചും ഒരു ഭീമാകാരമായ ആ പാറ അവിടെ ഉള്ളത് ഒരു വിസ്മയം തന്നെ. ഭഗവതി പ്രതിഷ്ഠ ആണിവിടെ. ആ കല്ല്‌ ദേവി അമ്മാനമാടി കൊണ്ടു വന്നതാണെന്നും ആ കല്ലിനു മുകളില്‍ രക്തക്കുളം ഉണ്ടെന്നും ഒക്കെ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോള്‍ കേട്ടിരിക്കുന്നു.

ഇതു ജൈനക്ഷേത്രം ആയിരുന്നെന്നു പറയപ്പെടുന്നു.
1 , 2 , 3

12.12.2008

12.10.2008

വെളിച്ചത്തെ വരക്കുമ്പോള്‍

വെള്ളവെളിച്ചത്തെ വരക്കുമ്പോള്‍ എങ്കിലും ഈ നിഴലുകള്ക്ക് വീഴാതിരുന്നുകൂടേ?

ജീനാ യഹാം...ജീനാ യഹാം മര്ണാ യഹാം
ഇസ്കെ സിവാ ജാനാ കഹാം...

അമല്‍പ്പൊരി


അമല്‍പ്പൊരി

ഈ ചെടി എനിക്കത്ര പരിചിതമല്ല. ഈപ്രാവശ്യത്തെ സന്ദര്ശനത്തില് വീടിലെ ചെടികളിലെ പുതിയ ആള്‍ ആയിരുന്നു ഇതു. അമല്‍പ്പൊരി എന്ന് പേരു
ഇതും &ഇതും & പിന്നെഇതും അതിന്റെ തന്നെ വേറെ പടങ്ങള്‍ ആണ്.

മൈന (സര്‍പ്പഗന്ധി) പറയുന്ന സര്പ്പഗന്ധി/അമല്‍പ്പൊരി വേറെ ആണ്. അതിനാല്‍ തന്നെ ഇതും സത്യത്തില്‍ അമല്‍പ്പൊരി ആണോ എന്നെനിക്കുറപ്പില്ല. എങ്കിലും എന്റെ നാട്ടിലെ പുതിയ ചെടി ആണിത്.

വിക്കി പറയുന്നതില്‍ ചെറിയ സാമ്യം കാണുന്നുമുണ്ട്: സര്‍പ്പഗന്ധി അഥവാ അമല്‍പ്പൊരി

12.04.2008

ഈന്തപ്പനയുടെ നിഴല്‍


വീണു കിടക്കുന്ന നിഴല്‍ അല്ല, തല ഉയര്ത്തി നില്ക്കുന്ന നിഴല്‍

ഈ നിറച്ചാര്‍്ത്തുകള്...

... മൊബൈല് ക്യാമറകളില്‍് പകര്ത്തിയവ ആണധികവും. കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് വച്ചു ഒരിഷ്ടത്തിനു ക്ലിക്കുന്നവ. അതിനാല്‍ തന്നെ പിക്ചര്‍ ക്വാളിറ്റി ഇല്ല. പിന്നെ ബ്ലോഗാണല്ലോ എന്റെ ആഗ്രഹാണല്ലോ എന്നോര്‍ത്ത് എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക. :)

അഞ്ഞൂറാൻ

COLLECTION